Dorastanie do tego, co Boże

Czytamy dziś dalszy ciąg Ewangelii sprzed tygodnia. Pamiętacie wyznanie wiary Szymona Piotra: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”? Jezus chwali tę wiarę. Chwilę później mówi o czymś, co może największy zapał ostudzić, a wiarę podkopać. Ewangelista notuje: Jezus zaczął wskazywać uczniom na to, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Czym jest krzyż – dobrze wiedzieli. Znali ten okrutny rzymski sposób uśmiercania buntowników. Reakcja Piotra była bardzo naturalna. Wziął Jezusa na bok i począł robić Mu wyrzuty: Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Jezusowe słowa wydały się Piotrowi nierozważne, małoduszne. Dla Piotra było to jak grom z jasnego nieba.

Trzeba by dzisiaj zapytać: Kim ty właściwie jesteś, Szymonie-Piotrze? Czy jesteś Skałą?  Czy jesteś Opoką, na której wznosi się duchowa budowla Kościoła? A może jesteś szatanem? Które z Jezusowych słów sięga samej głębi twojej duszy?  Św. Mateusz w dzisiejszej ewangelii pisze: Nie myślisz, Piotrze, o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. W tych słowach znajduje się klucz do zrozumienia Piotra, ale też klucz do zrozumienia  i siebie. Bo jest to problem nie tylko Piotra, ale mój i twój także.

Tak często w codziennym życiu oceniamy kogoś innego, wartościujemy go, wybieramy i decydujemy w sposób ludzki. Doznajemy bólu ciała, przeżywamy choroby, umieranie kogoś bliskiego, śmierć… Dlatego wokół nas jest tylu ludzi, którzy stracili radość życia. To każe im szukać zapomnienia – jednym w pracy; drugim w alkoholu i narkotykach; innym w seksie i hulankach… Dobro miesza się w ich życiu ze złem. Wy, którzy teraz czytacie te  słowa powiecie: „ksiądz pisze o skrajnościach!”.  Wiem o tym! Ale są to skrajności grożące współczesnemu człowiekowi. Musimy pamiętać, że zawsze będziemy rozdarci pomiędzy tym, co ludzkie, a tym, co Boże. Życie chrześcijanina, to dorastanie do tego, co Boże. Proces dorastania i dojrzewania trwa nieustannie, choćby się miało sto lat.

Wasz Proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O.Carm

22 Niedziela zwykła – rok „A” 1.09.2017

01_Chyżne