Czym jest odwaga?

Dziś tak często brakuje odwagi w naszym codziennym życiu. To ona decyduje o sile przebicia. Odwaga to podstawowa wartość przebicia. Odwaga to podstawowa wartość ewangeliczna. Już przy chrzcie Kościół oczekuje bardzo odważnego wyznania od tych, którzy chcą wejść na drogę wiodącą do zbawienia. „Czy wyrzekasz się ducha złego?”. – Oto pytanie postawione jako warunek chrztu. Odpowiedź zawarta w jednym słowie: „Wyrzekam” – jest równoznaczna z wyzwaniem do walki wszelkiego zła istniejącego na świecie. Stawać zaś przeciw tak potężnemu Goliatowi może jedynie człowiek wielkiej odwagi. Odpowiedź na drugie pytanie: „Czy wierzysz w Boga?” – wymaga również odwagi. Wejście w świat wiary to przedsięwzięcie niezwykle ryzykowne. Wytrwanie w tym świecie jest ściśle uzależnione od odwagi.

Droga wiary prowadzi w nieznane, prowadzi na bardzo trudny szczyt spotkania z samym Bogiem, szczyt przemienienia. Wygodniej było pozostać na dole, nie iść na tę górę, albo spać sobie spokojnie, gdy Jezus się przemienił. Na pewno mniej wysiłku wymagało rozbicie namiotów, potem spokojne zejście i zachowywanie milczenia, o tym, co się stało, nawet po Jego Śmierci i Zmartwychwstaniu. Jednak uczniowie postąpili inaczej i zyskali pewność, że skoro Jezus jest Synem Bożym, a oni Jego przyjaciółmi, to także są kochani przez Ojca i mają miejsce po Bożej prawicy.

Pokonanie wewnętrznych trudności na drodze doskonalenia wiary jest uzależnione od odwagi. Gdy tej cnoty zabraknie, czeka człowieka nieunikniona klęska.

Wasz Proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O.Carm

2 niedziela Wielkiego Postu – rok A 12.03.2017

01_Chyżne