70 lat

Radujemy się jubileuszem upamiętniającym 70 -lecie pracy Karmelitów w tej parafii. Zapewne wielka wiara, będąca w sercach wielu chyżniańskich Orawian kierowała, kiedy to  w roku 1946 przedstawiciele Chyżnego pojechali do Krakowa do Kard. Adama Sapiechy prosząc o kapłana do pracy w chyżniańskiej parafii. Niestety z braku kapłanów Kardynał musiał im odmówić. Ale zaświtała nadzieja: „idźcie do Karmelitów może wam oni dadzą kapłana” – usłyszeli.  I poszli z prośbą, na którą otrzymali pozytywną odpowiedź. I tak do parafii w Chyżnem jako pierwszy Karmelita przybył  O. Stefan Brniak.  Gromadzimy  się zatem już 70   lat w tej świątyni pod opieką duchową Karmelitów u stóp św. Anny. Dzisiaj świętując jubileusz uświadamiamy sobie, że Kościół trwa, choć zmienia się świat, że parafia jest i będzie, bo w tej wspólnocie jest żywy i prawdziwy Bóg.

W dniu dzisiejszym wspólnie składamy dziękczynienie za świadków wiary. Składamy na ołtarzu modlitwy dziękczynne i błagalne za  kapłanów, którzy pracowali tu przez 70 lat i za naszych Parafian. Do tej modlitwy dołączam także całą chyżniańską polonię. Jako proboszcz tej parafii wraz z moimi współbraćmi Karmelitami, pragnę z głębi serca podziękować Bogu za Was, za świadectwo Waszej wiary i troskę jaką wyrażacie o tę świątynię. Chcę z radością powiedzieć, że dzięki Waszym ofiarom to miejsce wypiękniało. Ale  też proszę najusilniej jak to jest tylko możliwe; nie gaście Bożego Ducha w swoim sercu, nie pozwólcie go sobie wyrwać przez ludzi i różnego rodzaju wydarzenia noszące znamiona  pokus.

Dziękuję wszystkim, którzy wyrażają odpowiedzialność za parafię przez modlitwę, cierpienie i składane ofiary pieniężne. W tym miejscu „Bóg zapłać” mówię także całej Polonii chyżniańskiej szczególnie w Chicago za wsparcie materialne i duchowe.

Kończąc wołam: „Uwielbiam Boże Twoje odwieczne wyroki, skłaniam czoło przed obliczem Twoim. Wielbię miłość i dobroć Twoją ku mnie. Wszystko przyjmuję, ze wszystkiego złożę Ci ofiarę i połączę ją z ofiarą Jezusa Chrystusa, Zbawiciela mojego”.

Wasz Proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O.Carm

Słowo jubileuszowo – odpustowe 2.10.2016

01_Chyżne