Znaki

Wskrzeszenie dokonane przez proroka, podobnie przywrócenie do życia młodzieńca z Nain to znaki. Ważne i potrzebne znaki. Znaki mówią wiele, znaki są konieczne, by przekazać jakąś prawdę, często tajemniczą prawdę. Znakami posługują się ludzie. Znakami posługuje się wobec ludzi Bóg. Taka jest potrzeba, wręcz konieczność w nawiązywaniu międzyosobowych relacji. Znak może być nośnikiem głębokich i wielorakich treści. Ale właśnie dlatego zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że zostanie źle, opacznie, a co najmniej nie do końca odczytany. Patrząc na wskrzeszenia opowiedziane w Biblii, możemy je źle zrozumieć. Bo w głębi naszych serc drzemie tęsknota za zatrzymaniem życia takim, jakie ono jest. Nieśmiertelność? Tak, marzy się człowiekowi nieśmiertelność pośród znajomego mu świata. A dobrze wiemy, że to niemożliwe. Materialny świat jest zbyt ciasny, biologiczne życie zbyt kruche, by trwać bez końca. Nawet jeśli by miało być życiem tylko dla wybranych.

Co więc znaczą owe wydarzenia zwane wskrzeszeniami? Tylko tyle – i aż tyle – że ponad nieubłaganą koniecznością kresu biologicznego życia, jest Ktoś, dla kogo prawo śmierci nie jest prawem ostatecznym i najwyższym. Jest Ktoś, kto może obdarować czymś więcej, niż wynikałoby to z naszych doświadczeń. Próbujemy nazywać to wszystko naszym niedoskonałym językiem i mówimy o życiu wiecznym, mówimy o zmartwychwstaniu, mówimy o niebie i wieczności. Żadne z tych słów nie oddaje całej rzeczywistości. Dlaczego? Dlatego, że nie jesteśmy w stanie mówić o czymś, co jest zupełnie inne od naszych doświadczeń. Dlatego i Bóg przemawia do nas znakami, a my staramy się zrozumieć tyle, ile zrozumieć możemy.

Dlatego naszą odpowiedzią jest nie pewne siebie „wiem!”, ale pełne pokory i ufności „wierzę!” Dlatego zawsze pozostaje jakiś niedosyt. Pozostaje jakiś niepokój. Pozostaje niepewność. Ale pewności i pokoju zyskujemy tyle, że życie staje się możliwe, spokojne, pełne radości mimo wszystkich obaw. Świadectwa takiej wiary oczekują od nas niewierzący

Wasz Proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O.Carm

10 niedziela zwykła 5.06.2016

01_Chyżne