Łatwe szczęście

Razem z Niedzielą Palmową otwarły się dzisiaj przed nami w Kościele drzwi Wielkiego Tygodnia. Zaczynamy go od wspomnienia tryumfalnego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.

Czy i dzisiaj ludzie XXI wieku  wybiegają naprzeciw Chrystusowi, by wyrazić Mu swoją wdzięczność i hołd?

W czasach, w których – przynajmniej formalnie – doczekaliśmy się demokracji, tolerancji i respektowania praw człowieka, zamiast wdzięczności wobec Chrystusa obserwujemy kryzys  na niespotykaną dotąd skalę. Jeszcze nigdy nie było tylu ludzi, którzy popadają w uzależnienia, choroby psychiczne, stany samobójcze, przemoc, przestępczość, a także w najbardziej dramatyczną chorobę, jaka może dotknąć człowieka, czyli w obojętność na własny los.

Głównym źródłem tego kryzysu jest uleganie mitowi o istnieniu łatwego szczęścia, „na luzie”, bez wysiłku, bez współpracy z Bogiem, bez zasad moralnych i obowiązków, bez miłości i prawdy, bez wierności i odpowiedzialności.

Inny przejaw podążania za iluzją łatwego szczęścia to „łatwy” seks. Mimo, że znaczna część tego typu zachowań prowadzi do przemocy, a nawet śmierci (choroba AIDS, aborcja), to mit o istnieniu łatwego seksu trwa nadal. Kolejny typowy przejaw iluzji łatwego szczęścia to mit o istnieniu łatwych więzi. Przejawia się on w budowaniu więzi, które nie są oparte na miłości, wierności i odpowiedzialności, ale na „partnerstwie”.

W swojej miłości Bóg Ojciec posłał do nas swojego Syna, aby odsłonić nam do końca prawdę, która wyzwala nas z ignorancji i iluzji oraz miłość, która nas przemienia i która jest sensem naszego życia.

A zatem siebie samych ścielmy przed Chrystusem, a nie tuniki i martwe gałęzie. Obleczmy się w Jego łaskę, czyli w Niego samego. Pismo św. bowiem mówi: „Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa„. Kładźmy się pod Jego nogi jak rozścielone tuniki.

Wasz Proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O.Carm

NIEDZIELA PALMOWA 20.03.2016

01_Chyżne