Jaka jest Twoja pustynia?

Liturgiczna tradycja każe nam w pierwszą wielkopostną niedzielę pójść z Jezusem na pełną tajemniczych jarów, wąwozów, skalnych labiryntów pustynię. To tak blisko świętego miasta Jeruzalem, a tak zdradliwe są te miejsca. Jezus spędził tam czterdzieści dni i nocy. Wypełnił je postem i modlitwą w samotności. Dlaczego? Po co? Komu to było potrzebne?

Dlaczego? – Dlatego, by po ludzku odnaleźć w sobie głębię Bożej sprawiedliwości. Tej sprawiedliwości, która sama pełna dobra nie niszczy tych, którzy tego nie osiągnęli.

Po co? – Po to, by doświadczyć ludzkiej słabości, głodu, lęku, osamotnienia. Bo łatwo przychodzić do innych z pozycji bohatera, wodza czy anioła. Ale jak wtedy im pomóc? Żeby kogoś z bagna wyciągnąć, trzeba się w bagnie ubrudzić.

Komu to potrzebne? – Potrzebne wszystkim. Mnie i tobie. Potrzebne ludziom, którzy nie zatracili poczucia dobra i sprawiedliwości, a przecież tak są uwikłani w niesprawiedliwość, w grzech, iż sami nie są w stanie wyrwać się z tej matni.

Czego nauczył nas Jezus, stając oko w oko z ludzkim lękiem, głodem i pokusą? Stając oko w oko z szatanem? Ewangelista Marek jest bardzo oszczędny w słowach. Nie dziwię się, bo trudno w słowach zamknąć tajemnicę Boga kuszonego przez szatana. A Bóg stanął po stronie dobra i człowieka. Po stronie sprawiedliwości i prawdy. Właśnie z takim programem Jezus wrócił pomiędzy ludzi z pustynnych zmagań. Czy rozwiązał odwieczny problem niesprawiedliwości? Sam jej uległ. Ale nie przegrał. Otworzył przed nami perspektywę życia nowego. Zmartwychwstał. Przypomnę, co pisał apostoł: Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem.

To już nie logika potopu unicestwiającego grzeszników, lecz miłosierdzie Boga, który przez Jezusa prowadzi do pełni życia.

Wasz Proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O.Carm

1 niedziela wielkiego postu – 14.02.2016

01_Chyżne