Matka

Słowa piosenki religijnej tak mówią o matce:  M. – oznacza miłość,  A – dobroć anioła, T – troski codzienne, K – krzyż w  pocie  czoła, A – które kończy to piękne nazwanie, to święte Boże apostołowanie  Ile w słowie.  MATKA –  zawiera się treści, wie każdy z nas. Słowo to kryje w sobie olbrzymie bogactwo uczucia, radości, miłości  i  wdzięczności  i  jest  naszym prawdziwym, jedynym skarbem. Matka dała nam życie. Kiedy  byliśmy mali  i  niezdarni, ona  troszczyła się  o to, by nikt nie zrobił  nam krzywdy, stała  na straży naszej bezbronności. Przy twoim łóżeczku spędziła mnóstwo bezsennych nocy. Pewnie jednym  z  pierwszych słów, jakie udało ci się wypowiedzieć  na tym świecie, było słowo MAMA.

 Ona też jako pierwsza uczyła cię słów modlitwy. Potem, kiedy dorastałeś, także ci towarzyszyła. Przypomnij sobie te wszystkie rady, napomnienia  i  błogosławieństwa, których ci tak hojnie udzielała. Kiedy wreszcie nadszedł jej czas, w jej wzroku mogłeś zobaczyć znów tyle miłości  i  dobroci,  które miała dla ciebie zawsze. Stała się  w  końcu  twoim opiekuńczym  aniołem, już tam, po drugiej stronie.

          Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi, którą obchodzimy w pierwszy dzień nowego roku jest dniem wielkiego dziękczynienia i refleksji nad tajemnicą macierzyństwa. Jest ono jednym z największych cudów, jakie można podziwiać na tej ziemi. Kościół wzywa nas dziś nie tylko do dziękczynienia za Matkę Syna Bożego ale i do dziękczynienia za każdą matkę na ziemi.

To matka jest  pierwszą  organizatorką  i  opiekunką  „ogniska domowego”.  Najłatwiej  o  tym  się  przekonać,  gdy  jej zabraknie.

Kościół  od  samego  początku  swego  istnienia  oddawał  cześć  Maryi,  odwołując  się  do  Jej  macierzyńskiej  opieki.  Ona,  Matka  Najlepsza  jest  zawsze  przy  dziecku.

Módlmy się dzisiaj,  by  każda  kobieta  zrealizowała  swoje  przepiękne  powołanie  do  macierzyństwa,  bo  wtedy   i  tylko  wtedy  pokój  wleje  w  serce  człowieka.  Kiedy  zaś  będzie  pokój  w  sercu  człowieka,  wówczas  zapanuje  pokój  na  świecie!

Wasz Proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O.Carm

NOWY ROK 2016 – RODZICIELKI MARYI

01_Chyżne