1 NIEDZIELA ADWENTU – 3.12.2017

Dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy ADWENT. Roraty  będą odprawiane w tygodniu o godz. 7.00. W adwencie NIE BĘDZIE  MSZY  ŚW. WIECZORNEJ. Dla dzieci uczestniczących w roratach, przygotowana jest specjalna plansza. Zaznaczamy jednak, że naklejki otrzymują TYLKO dzieci obecne. Nie rozdajemy naklejek nieobecnym dzieciom. Za uczestnictwo przygotowane są nagrody. Będziemy także losować  figurkę Matki Bożej. Dzieci prosimy, by na roraty  przynosiły lampiony oraz kółeczka które powinny być podpisane  nazwiskiem, imieniem i klasą. Przygotowaliśmy także kilka niespodzianek adwentowych dla dzieci, a wśród nich aniołki dobrych uczynków, które zawiesimy na choince przy szopce.

W przyszłą  niedzielę zbiórka do puszek „Na Kościół na Wschodzie”.

W kancelarii parafialnej są do nabycia opłatki. Ofiary za nie  przeznaczymy dla pana organisty. Składając ofiarę proszę jednak uwzględnić fakt chodzenia organisty po kolędzie. Są też do nabycia  świece „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”- małe świece  w cenie nie mniej niż 6 zł.   Po raz pierwszy mamy także 50 sztuk dużych świec w cenie nie mniejszej niż 12 zł. Przyjmujemy także na roczne wypominki. Kartki na wypominki są wyłożone w kościele.

Podziękowania dla Rafała Sobczak za odśnieżenie parkingu k/ cmentarza.

Przybyłym gościom oraz naszym parafianom życzymy miłej niedzieli i dobrego przeżycia czasu adwentu.

 Nie wiemy, kiedy powróci nasz Pan na ziemię. Czuwajmy więc, a błogosławieństwo Boga niech nas umocni w nadziei, że Pan nasz na pewno przyjdzie.