św. Anna

Dzisiaj w naszej wspólnocie parafialnej przeżywamy uroczystość odpustową  ku czci  świętej Annie. To Anna dostąpiła tego wielkiego zaszczytu, stając się matką dziecka, któremu nadano imię Maryja.

Święty Mateusz w swojej Ewangelii przytacza przypowieść o skarbie ukrytym w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł sprzedał wszystko co miał i kupił tę rolę.

Takim ukrytym skarbem była święta Anna. Chociaż nie znajdziemy żadnych informacji w księgach Pisma Świętego o świętej Annie, matce Maryi i babci Jezusa. Ewangelie też milczą na jej temat.

I nie ma też żadnej wzmianki o jej cnotach i zasługach, bo Pan Bóg często milczy o zasługach osób przez siebie wybranych; nic nie mówi, ukrywa na długi okres czasu przed oczami świata, aby potem wydobyć ze swego skarbca, opromienić swoją łaską i ukazać ten piękny kwiat, jakim była święta Anna całemu światu. Początkowo mało była znana światu, aż dopiero św. Jan Damasceński wydobył na światło dzienne, te piękne i szlachetne cnoty jej życia, a Kościół  rozsławił je po całym świecie. Pierwszą piękną cnotą była u świętej Anny czystość i niewinność w pożyciu małżeńskim. Drugą cnotą jaką jaśniała święta Anna była roztropność i mądrość w wychowaniu swej córki Maryi.  Ta rodzina była glebą, która wydała plon stokrotny.

Każda rodzina może dzisiaj prosić, aby nasze rodziny były miejscem spotkania z Bogiem, aby były ogniskiem wzajemnej miłości w trosce o dobro swoich dzieci. Aby w naszych rodzinach przekazywane były wartości chrześcijańskie. Niech nam w tym dopomaga święta Anna i jej wnuk – Jezus Chrystus.

Wasz proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O. Carm.

Odpust ku czci św. Anny – Patronki naszej parafii 26.07.2020

01_Chyżne