Zatrzymaj się

Jaka jest  złota reguła gościnności? I jak powinien gościnność kształtować chrześcijanin? Otóż taką złotą i fundamentalną regułą ludzkiej gościnności jest zasada: Zatrzymaj się przy człowieku. [...]

Przeczytaj

Drugi człowiek

Jaką odpowiedź otrzymał pytający Jezusa człowiek w dzisiejszej Ewangelii? Właściwie sam sobie odpowiedział: Najważniejsza jest miłość Boga i człowieka. Powiedziałbym, że najważniejsze jest we [...]

Przeczytaj

Radość

Uczniowie Jezusa nie znali się na teologii. By budować Królestwo Boże nie teologia, nie katechizm są najważniejsze – choć są bardzo przydatne. Istotne, by samemu mieć w sercu, jako wartości [...]

Przeczytaj

Apostolstwo

Dzisiejsza Ewangelia może i powinna nas szokować. Wymagania, które stawia nam Jezus, są wyjątkowo radykalne, ale muszą takie być. Świat – zarówno ten w czasach Jezusa, jak i ten dzisiejszy – [...]

Przeczytaj

Kim jest dla mnie Jezus Chrystus?

Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Od odpowiedzi na to pytanie zależy i to – kim jestem ja sam i jaki jest sens mojej egzystencji? I jeszcze te dwa niepokojące zdania z dzisiejszej Ewangelii: „… [...]

Przeczytaj

Jesteśmy dziećmi bożymi

Koniecznie trzeba dzisiaj przypomnieć słowa apostoła Pawła z drugiego czytania: Jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami [...]

Przeczytaj

Zesłanie Ducha

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię! – powtarzaliśmy błagalny refren. Ten sam refren wypowiedział na polskiej ziemi św. Jan Paweł w czasie pierwszej wizyty w ojczyźnie. Był rok 1979. Jak [...]

Przeczytaj

Oczy w niebo

Dzisiaj Wniebowstąpienie Pańskie. Nasz wzrok kierujemy zatem ku niebu, i pytamy: czym jest niebo? Jest niepojętym, a przecie oczekiwanym odnalezieniem się w obecności Boga. Niebo to miejsce pełne [...]

Przeczytaj

Znak rozpoznawczy

Gdy  popatrzymy na takich ludzi, jak św. Paweł czy Barnaba, jak Blachnicki czy Bojanowski, Chmielecki, dostrzeżemy, że im też nie było łatwo budować dzieł, które podjęli. Nieraz wszystko [...]

Przeczytaj

Miłość do bliźniego

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus przypomina nam o wzajemnej miłości. Czasami próbujemy się tłumaczyć i przed sobą samymi i przed Panem Bogiem, że człowiek nie może być za dobry w dzisiejszych [...]

Przeczytaj
page 1 of 3