Za tydzień w niedzielę o godz. 14.30 rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe.  Po nabożeństwie o godz. 15.00 Msza św.

W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 10.30 spotkanie na „Posiadówce” z rodzicami uczniów klasy III przygotowujących się do I Komunii św.

Przyszła niedziela jest niedzielą adoracyjną. Po sumie procesja eucharystyczna. Prosimy o asystę.  Taca z przeznaczeniem na inwestycje.

Zbliża się doroczny odpust ku czci Matki Bożej Różańcowej. W związku z tym sprzątanie kościoła jest przewidziane we wtorek 3 października od godz. 8.30. Tym razem będziemy prosić rodziny od numeru 110 (Sobczak Maria) do 129 (Urban Beata).

Informujemy, że od poniedziałku 2 października zmiana wieczornej Mszy św. z godziny 18.00 na 17.00.

Bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom i dzieciom, że odpowiedziały na naszą prośbę o utworzenie grupy taneczno – śpiewaczej z dzieci od lat 5 do klasy III. Zgłosiło się 17 osób. Zachęcamy także innych o przyłączenie się. Zależy nam szczególnie na chłopcach (zgłosiło się ich 3) ale dziewczynki też są mile widziane. Spotkania odbywać się będą we wtorki i czwartki w remizie OSP o godz. 17.00.

Umocnieni przez Chrystusa idziemy do swoich zajęć, pracy, życia. Pracujmy w winnicy Bożej i czyńmy sobie ziemię poddaną. Bóg nas nagradza i błogosławi na trud naszych dni.

Ostatnio napisane