Dzisiejsza niedziela jako pierwsza miesiąca jest niedzielą adoracyjną. Po sumie procesja eucharystyczna. Prosimy o asystę. Za złożone ofiary na tacę inwestycyjną składamy serdeczne Bóg zapłać!

Jutro o godzinie 8.00 – uroczysta Msza Święta na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego.  Serdecznie  zapraszamy do wspólnej modlitwy dzieci, młodzież, nauczycieli oraz rodziców.  Pół  godziny przed Mszą św. okazja do spowiedzi św.

W  poniedziałek  odpust św. Rozalii w Podszklu. Suma odpustowa o godz. 11.00.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Podczas Mszy św. o godz. 18.00 modlimy się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.

W sobotę o godz. 10.00 spotkanie na „Posiadówce” z ministrantami, a o godz. 15.00 ze scholą. Jednocześnie ogłaszamy zapisy do grona ministrantów i do scholi.

Składamy serdeczne podziękowanie Państwu Annie i Janowi Łyś za sfinansowanie i uporządkowanie zieleni wokół kościoła i koło plebanii przez firmę ogrodniczą.  Podziękowania także dla Jana i Damiana Czerwień za kolejną pomoc przy drzewie na opał.

Idąc za Chrystusem z krzyżem swych cierpień i trudów, naśladując Go w wypełnianiu woli Ojca, zyskujemy życie. Aby mieć w sobie to Boże życie, przyjmijmy błogosławieństwo.

Ostatnio napisane