Zmartwychwstał

Oto dziś zmartwychwstania blask. Jezus po męce i śmierci powstał z grobu. Dobro zatryumfowało nad złem, życie nad śmiercią, a nadzieja nad rozpaczą. Ale „czy Chrystus przez swoje zmartwychwstanie na pewno przyniósł ci wesele? Czy cieszysz się z tego, że uwierzyłeś w Jezusa, że jesteś chrześcijaninem? Czy przyjąłeś wiarę jak cenny dar? Czy jest dla ciebie jak znaleziony skarb, jak perła najdroższa, za którą można sprzedać wszystko inne? Czy jesteś szczęśliwy?” . Czy tchnięty niepokojem rodzącym się z Chrystusowego zmartwychwstania żyjesz pełnią życia? „Bo naprawdę można żyć tylko wtedy, kiedy się nada swojemu życiu wymiary ostateczne. Tylko wtedy można prawidłowo rozstrzygać, pracować, mówić, myśleć”. Bo dziś, niezależnie od tego, jak trudna może wydawać się ludzka egzystencja, wolno nam oznajmić, że nie cierpienie, bezsens, nie zimny grób mają ostatnie słowo w naszym życiu, ale perspektywa zwycięskiego, radosnego zmartwychwstania. Zatem nikt i nic nie może nam tej radości odebrać, bo jej dawcą jest sam Bóg, który dziś tryumfuje nad szatanem, śmiercią i grzechem. On dalej zwycięża, bo
Zmartwychwstał.

Święta Wielkiej Nocy. Święta śmierci i zmartwychwstania. Święta fundamentalne dla naszego życia. Nie przeżyjmy ich „płytko, konsumując poświęcone jajka”. Oprzyj solidnie swoje życie na śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.

Wasz Proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O.Carm

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 1.04.2018

01_Chyżne