16 Niedziela Zwykła – 19.07.2020

Dzisiaj po Mszy św. o godz. 10.30 poświęcenie kaplicy pogrzebowej. Raz jeszcze dziękujemy za wszelkie przejawy życzliwości i pomoc finansową, gdyż bez Waszej pomocy nie powstałoby to dzieło. Dziękujemy parafianom, sympatykom i całej Polonii z Chicago i zapraszamy  do wspólnego świętowania tego historycznego wydarzenia. Na stoliku przy wyjściu z kościoła są pamiątkowe broszurki. Opracowanie graficzne O. Stanisław Wysocki, a zdjęcia Krzysztof Adamik. Bóg zapłać także za to dzieło.

W  czwartek od godz. 8.30 sprzątanie kościoła z okazji zbliżającego się odpustu ku czci św. Anny. Zapraszamy rodziny od numerów: 109 KULKA Danuta do 133 A SZYSZKA Bożena. Do ustawionych puszek można   składać ofiary  na kwiaty na odpust: Bóg zapłać!

W sobotę  okazja do spowiedzi św. przed odpustem od 16.30 – 17.30. O godz. 18.00 Msza św. a po niej na parkingu poświęcenie pojazdów z okazji       św. Krzysztofa – patrona kierowców.

W przyszłą niedzielę  przeżywać będziemy Uroczystość Odpustową ku czci naszej Patronki św. Anny. SUMA ODPUSTOWA O GODZINIE  10.30,  którą odprawi O. Prowincjał  Bogdan Meger z Krakowa. Bardzo prosimy młodzież do feretronów i chorągwi, dzieci do sypania kwiatów i dzieci z klasy IV w strojach komunijnych.  Strażaków  prosimy do baldachimu oraz o przypilnowanie porządku. Prosimy także tradycyjnie o umycie drogi. Zapraszamy także zespół  ROMBAŃ oraz dzieci w strojach ludowych.

Do puszek na pomoc poszkodowanym w powodzi złożono 2.915 zł.  Kwota ta została przekazana wg zalecenia Kurii na Caritas, który przekaże pieniądze  powodzianom.  Taca na inwestycje z lipca wyniosła 3.150 zł.     

Trwają wakacje. Podczas letniego wypoczynku pamiętajmy o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy św.

Bóg  daje nam pomoc i błogosławieństwo, byśmy byli dobrą pszenicą, a nie chwastem. W tym duchu przyjmijmy Boże błogosławieństwo.